Peluurin lausunto peliyhtiöiden yhdistämisestä ja arpajaislaista

Sisäministeriö on valmistellut lakiesityksen Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton rahapelitoimintojen yhdistämisestä ja lähettänyt esityksen lausuntokierrokselle. Luonnoksessa ehdotetaan peliyhtiöiden yhdistämistä sekä arpajaislain muuttamista, jotta yhdistäminen on mahdollista toteuttaa.

Nuija, taustalla lakikirjoja.

Yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa suomalaista rahapelien yksinoikeusjärjestelmää. Tarkempaa tietoa yhdistämisen taustoista ja ideologiasta saat tästä sisäministeriön tiedotteesta

Lausuntokierros päättyi 12.4.2016. Peluuri lähetti oheisen lausunnon laista sisäministeriölle.

Peluurin näkemyksen mukaan lakiluonnokseen, johon on kirjattu auki odotus pelituottojen kasvusta, sisältyy pelihaittojen näkökulmasta kaksi suurta uhkaa:

  1. tarjonnan ja pelaamisen lisääntyminen korkean riskin rahapeleihin
  2. kokonaismarkkinoinnin lisääntyminen

Tarkemmat perustelut voit lukea liitteestä.

Peluurin lausunnon loppukaneettina todetaan, että "järjestelmä kaipaa lisää aidosti tehokkaita toimenpiteitä eri tasoilla jotta rahapelaamisen sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja voidaan ehkäistä ja vähentää riittävästi. Valtiovallan ohjaussuhteen vahvistaminen, pelituotteiden sääntely ja arviointi, pelaamisen hallintatyökalut, ehkäisevä ja korjaava työ tai markkinoinnin rajoittaminen voidaan toteuttaa monella tapaa. Toteutuksen tulee kaikilla näillä tasoilla perustua tutkittuun tietoon toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tarvitaan tehokasta toteutusta ja toimia kaikilla näillä tasoilla samanaikaisesti."

Liitteet: 

Lausunto rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta ja siihen liittyvästä esityksestä arpajaislaiksi