Peluurin chat auttaa peliongelmissa

Chat on avoinna ma, ke & pe klo 12–15

Aukioloaikoina voit aloittaa keskustelun Peluurin päivystäjän kanssa kirjoittamalla viestisi sivun oikeassa alareunassa näkyvään chat-ruutuun.

  • Chat-keskustelu on vaihtoehto soittamiselle: se on tarkoitettu samoista asioista keskusteluun kuin auttava puhelinkin. Voit keskustella chatissa mistä tahansa pelaamisen hallinnan vaikeuksiin tai peliongelmaan liittyvästä.
  • Kysy tai keskustele kanssamme omasta pelaamisestasi, läheisesi pelaamisesta tai asiakkaasi pelaamisesta.
  • Keskustelu on työntekijän ja asiakkaan välistä ja tapahtuu anonyymisti.
  • Halutessasi saat chatista myös nopean vastauksen esim. oman alueesi avunhakupaikoista, Peluurin palveluista sekä muista apu- ja tukikeinoista.

Kun chat on kiinni, voit jättää meille palautetta kirjoittamalla viestisi chat-ruutuun.

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien

Olemme tarkastelleet tietosuojakäytäntöjämme Peluurin palveluiden osalta ja päivittäneet tietosuojaselosteemme palveluittain.

Olethan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on Peluurin palveluiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Yhteydenotot peluuri(at)peluuri.fi tai inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

Löydät Peluurin auttavan puhelimen ja chatin tietosuojaselosteen valikosta:

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

Peluurin auttava puhelin ja chat

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Kaikki Peluuriin tulleet yhteydenotot (puhelut ja chat) tilastoidaan erilliseen sähköiseen järjestelmään. Tilastoitua tietoa hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä mahdollisesti pelihaittoja koskevien tutkimusten tutkimusaineistona.
Soittajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten soittajien tunnistaminen aineistosta ei ole mahdollista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenotot Peluuriin ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen kuten iän ja asuinkunnan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Vaikka asiakas yhteydenotossa kertoisi itsestään tunnistetietoja, niitä ei kirjata järjestelmään.
Peluurissa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla tutkimuskäyttö, mutta luovutettavat aineistot eivät sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön
päätös tietojen luovuttamisesta tehdään Peluurin johtoryhmässä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Puheluissa ja chateissa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantatiedon osalta palveluntarjoaja on Webropol oy.
IP- ja lokitiedot tallentuvat palvelutarjoajien järjestelmiin. Chatin osalta palveluntarjoaja on Elisa Oy ja puheluiden osalta Taika Company Oy. Auttavaan puhelimeen soittaneen henkilön puhelinnumero ei näy Peluurin työntekijöille. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.