Luuloja ja faktoja ongelmapelaamisesta

Luulo 1. Peliongelma on henkilökohtainen ongelma ja vaikuttaa vain pelaajaan

Fakta 1: Noin 124 000 suomalaisella on rahapeliongelma, joka vaikuttaa myös läheisten elämään. Näin rahapeliongelmista aiheutuu haittoja noin 900 000 suomalaiselle.

Aina ei tule ajatelleeksi, että rahapeliongelmasta seuraa pelaajan lisäksi myös lähipiirille eritasoisia tunne-elämään, ihmissuhteisiin sekä talouteen liittyviä ongelmia. Pelaamisen aiheuttama stressi, masennus, viha tai itsetuhoisuus heijastuvat lähipiirin hyvinvointiin. Näin tekevät myös salailu, luottamuksen puute tai pelaajan vetäytyminen ja ihmiskontaktien välttely.

Rahavaikeudet ja toisen varoilla eläminen vaikuttavat omalta osaltaan ihmissuhteisiin. Pelaamisen käytetty aika on aina muusta pois. Lähipiirille ongelmapelaaminen tulee usein yllätyksenä. Pelaaja on taitava salaamaan pelaamisensa lähipiiriltään, eikä välttämättä aina edes itse havaitse liiallista pelaamistaan. Moni pelaaja havahtuu ongelmaansa vasta siinä vaiheessa, kun he ovat suurissa rahavaikeuksissa tai perhesuhteet ovat romahtaneet.

Luulo 2: Rahapeliongelmasta kärsivä on helppo tunnistaa

Fakta 2: Ongelmapelaamisessa ei ole selvästi näkyviä tuntomerkkejä. Siksi se pysyy usein piilossa pitkään. Selkeimmin peliongelman tunnistaa siitä, että pelaaminen aiheuttaa haittoja elämään.

Ovatko pelikonetta pitkään naputtava rouva tai isoilla panoksilla urheiluvedonlyöntiä lyövä nuorimies automaattisesti ongelmapelaajia? Onko rahapeliongelmasta kärsivä helppo tunnistaa?

Ei. Pelaaminen on ongelma silloin, kun se aiheuttaa haittoja ja rajaa muuta elämää. Pelaaminen vaikuttaa jokaiseen yksilöllisesti. Peliongelmasta voi kärsiä niin rikas kuin köyhä, nuori tai vanha, mies tai nainen, yksinäinen tai seuraihminen.

Luulo 3: Peliongelma on vain talousongelma

Fakta 3: Peliongelma ei ratkea sillä, että saa raha-asiat kuntoon.

Moni pelaaja ajattelee, että rahapeliongelma on ainoastaan talousongelma. Totta onkin, että eri ihmisillä on eri määrät varaa laittaa peleihin. Myös tiukka taloustilanne voi ajaa ihmisen rikastumistoiveissaan pelin äärelle.

Jos läheinen maksaa pelivelat tai lainaa pelaajalle, tämä yleensä vain pitkittää ongelman kohtaamista ja toipumisyrityksiä. Monet ongelmapelaajat pelaavat niin pitkään, kuin heillä on rahaa saatavilla.

Mitä nopeammin pohja tulee vastaan, sen nopeammin pelaaja todennäköisesti ymmärtää käyttäytymisensä seuraukset ja aloittaa ponnistelut käyttäytymisensä muuttamiseksi.

Luulo 4: Rahapeliriippuvuus on etenevä sairaus, josta voi toipua, muttei koskaan päästä eroon

Fakta 4: Rahapeliriippuvuus ei ole pysyvä tila eikä se ole aina jatkuvasti paheneva ongelma.

Rahapeliriippuvuus löytyy niin eurooppalaisesta ICD 10 -tautiluokituksesta kuin amerikkalaisen DSM 5 -diagnoosijärjestelmästä. Kyse on siis lääketieteen piirissä sairaudeksi määritellystä ja tunnustetusta ilmiöstä.  Vakavastakin riippuvuudesta voi päästä eroon. Pelihaittoja on myös monenlaisia eikä ongelmapelaamisessa aina ole kyse rahapeliriippuvuuden diagnostiset kriteerit täyttävästä ongelmasta. Ilmiö on paljon laajempi ja monitasoisempi.

Luulo 5: Peliongelmasta on vain yksi oikea tapa päästä eroon

Fakta 5: Toipumispolkuja on monia, eikä kaikille ihmisille toimivaa yhtä oikeaa apukeinoa ole olemassa.

Joku toipuu läheistensä tuella, toinen vertaistukiryhmässä, kolmas terapiassa, neljäs itsenäisesti tai oma-apumenetelmiä hyödyntämällä. Viides tarvitsee laitoshoitoa tai lääkitystä. Muutos alkaa siitä, kun ihmiselle herää halu muuttua.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on osoittautunut lupaavaksi hoitomuodoksi riippuvuusongelmissa, myös rahapeliriippuvuudessa. Muutokseen ihminen tarvitsee yleensä motivaatiota, uusia taitoja ja näkökulmia sekä pystyvyyden tunnetta (uskoa kykyihinsä vaikuttaa elämänsä tapahtumiin ja mahdollisuuteen muuttua). Mikä tahansa keino, jolla näitä voi lisätä, on hyödyksi. Rehellisyys ja avoimuus ovat monille pääavaimia muutoksessa.

Luulo 6: Peliongelmainen ei voi ikinä oppia pelaamaan kohtuudella

Fakta 6: Lopettaminen on varmin tapa silloin, jos kärsii vakavista peliongelmista. Osa voi sen sijaan pelata pelejä, jotka eivät ole aiheuttaneet haittoja ja jotka eivät ole piirteiltään erityisen koukuttavia (esim. lotto).

Myös aiemmin haittoja aiheuttaneiden pelien pelaaminen saattaa osalle olla myöhemmin mahdollista, mikäli esimerkiksi ongelmapelaamiseen aiemmin ajanut elämäntilanne on muuttunut. Vaarana kuitenkin on, että peliongelma kehittyy uudelleen.

Luulo 7: Minun on hoidettava yksi pulma kerrallaan

Fakta 7: Paras keino onnistua tavoitteessaan on yrittää parantaa elämänsä laatua monella osa-alueella.

Jos velkaongelmat painavat, niitä kannattaa selvitellä samalla kun ratkaisee myös peliongelmaansa. Joskus rahapeliongelma on ainoa ongelma, mutta usein käy niin, että ongelmat kasaantuvat. Peliongelmaan saattaa liittyä masennusta, velkaantumista ja joskus myös päihdeongelmaa. Usein ongelmapelaaminen voi olla seurausta surusta, yksinäisyydestä tai jännityksen puutteesta.