Ongelmapelaajat ovat erilaisia

Pelaajat eivät ole samanlaisia. Jotkut aloittavat nuorina, toiset vanhempina. Osa pelaa netissä, osa pelipaikoilla. Jotkut pelaavat yksin, toiset seurassa. Osa pelaa pitkään pienillä panoksilla; toiset ottavat kerralla kovempia riskejä. Jotkut pelaavat enemmän; toiset vähemmän. Toisia kiehtoo pokeri ja vedonlyönti; toisia kolikkopelit.

Osan ajaa pelaamaan tiukka rahatilanne, toiset lievittävät yksinäisyyttään ja kolmansilta puuttuu muu jännittävä tekeminen. Osa hakee peleistä jännitystä ja ajanvietettä, toiset rentoutusta, kolmannet pakenevat huoliaan ja murheitaan. Joitain motivoi mahdollisuus voittaa, kun taas jotkut haluavat jopa rankaista itseään pelaamalla.

Myös jokaisen ongelmallisesti pelaavan taustat ja syyt vaihtelevat, mutta joitain yleisiä piirteitä on heilläkin silti havaittu.

Yksi tunnetuimmista ja laajinta tutkijoiden hyväksyntää saaneista luokitteluista on Blaszczynskin ja Nowerin (2002) peliongelman syntyä kuvaava polkumalli (Pathways model). Malli erittelee kolme erilaista polkua ongelmapelaajaksi. Rajat ryhmien välillä eivät kuitenkaan ole tarkkoja. Samalla ongelmapelaajalla voi olla piirteitä useammasta eri polusta. Toimivat apukeinot käyttäytymisen muuttamisessa voivat vaihdella sen mukaan, mihin ryhmään pelaaja kuuluu.

1. Ehdollistuneet pelaajat

Tämän ryhmän pelaajilla ei ole taustalla juurikaan muita psyykkisiä ongelmia. He voivat olla aloittaneet pelaamisen missä iässä tahansa. Mahdollinen stressi, ahdistus ja runsas alkoholinkäyttö ovat pelaamisen ja talousvaikeuksien aiheuttamia oireita tai seurauksia, eivät syitä peliongelman kehittymiselle.

Peliongelma on syntynyt yksinkertaisesti pelaamisen hallinnan menettämisestä, joka voi liittyä esimerkiksi elämäntilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin: lisääntyneeseen vapaa-aikaan tai mahdollisuuksiin pelata enemmän. Moni pelaaja hakee viihdettä, seuraa ja jännitystä peleistä.

Pelaamista ruokkivat usein väärät uskomukset rahapeleistä, omista vaikutusmahdollisuuksista ja voittamisen mahdollisuuksista. Häviöiden jahtaaminen takaisin on tyypillistä.

Tämä ryhmä hyötyy muutoksen saavuttamisessa usein kevyemmistäkin tuen muodoista. Motivaation vahvistaminen ja ylläpito sekä tieto peleistä ja pelaamisesta auttavat muutoksessa. Oma-apuvälineet ja lyhyet interventiot, kuten esimerkiksi nettiryhmät tai lyhyet keskustelut, ovat usein toimiva ja riittävä ratkaisu.

Mahdollisia toimintamalleja ehdollistuneille pelaajille:

2 Tunneperäisesti alttiit pelaajat

Tähän ryhmään kuuluvilla on paljon samoja piirteitä kuin edellisellä ryhmällä. Heilläkin on peliongelman taustalla usein lisääntynyt mahdollisuus pelata, jännityksen hakua, virheuskomuksia ja häviöiden jahtaamista takaisin.

Näiden tekijöiden lisäksi tähän ryhmään kuuluvilla on ongelman taustalla jokin tunneperäinen alttius, kuten lapsuuden traumoja, peli- tai päihdeongelmaa perheessä sekä ahdistukseen ja impulsiivisuuteen taipuvainen persoona. Tämä peliongelman kehittymiseen vaikuttava alttius voi näkyä esimerkiksi mielialahäiriönä (masennus tai ahdistus) tai puutteellisina ongelmanratkaisu- tai selviytymiskeinoina ja konkretisoitua esimerkiksi runsaana päihteiden käyttönä.

Nämä pelaajat pakenevat peleihin kielteisiä tunteitaan. Pelit tarjoavat mahdollisuuden paeta. Muutoksessa, tukemisessa ja hoidossa on tärkeää huomioida ongelmapelaamisen lisäksi taustalla vaikuttavat muut seikat ja tartuttua tarpeen mukaan myös näihin.

Mahdollisia toimintamalleja tunneperäisesti alttiille pelaajille:

3 Perimältään alttiit pelaajat

Tämän ryhmän ongelmapelaajilla on paljon samoja piirteitä kuin edellisillä ryhmillä. Näiden lisäksi pelaajilla on selviä neurologisia tai neurokemiallisia häiriöitä, kuten voimakasta impulsiivisuutta, ADHD tai keskittymishäiriöitä. Käyttäytymiseen voi kuulua pelaamisesta johtumatonta rikollisuutta, harkitsemattomuutta ja muuta riskikäyttäytymistä sekä itsemurhayrityksiä, päihdeongelmaa ja hyvin vähäistä kykyä sietää tylsyyttä.

Mahdollisia toimintamalleja perimältään alttiille pelaajille:

Lähde:

Blaszczynski & Nower (2002): A pathways model of problem and pathological gambling