Käsityksiä rahapelaamisesta

Miten ajatusten ja toiminnan ristiriita, selitystyyli, opittu avuttomuus ja käsitys kohtalosta liittyvät rahapelaamiseen ja motivaatioon tehdä siihen muutos?

Ajatusten ja toiminnan ristiriita

Kognitiivinen dissonanssi on tunne joka syntyy, kun ihmisen toiminta on ristiriidassa hänen ajatustensa, mielipiteidensä tai uuden tiedon kanssa. Liiallinen rahapelaaminen aiheuttaa pelaajassa ristiriitaisen epämukavan tunteen, siksi pelaajan on muutettava joko pelaamistaan tai käsityksiään rahapelaamisesta – tai kiellettävä ilmiselvät haitat kokonaan. Mitä pidemmälle peliongelma tai peliriippuvuus kehittyy, sitä suuremmaksi ristiriita muodostuu.

Kognitiivinen dissonanssi on epämukava tunne, jossa toiminta ja ajatukset ovat jollakin tavalla ristiriidassa. Tasapainon saavuttamiseksi joko toimintaa tai ajatuksia on muutettava.

Selitystyyli

Selitystyyli on oman toiminnan syiden selittämistä. Pelaaja saattaa siirtää vastuun pelaamisestaan, tunteistaan ja tunteiden käsittelystään itsensä ulkopuolelle. Syntipukeiksi saattavat joutua esimerkiksi aviopuoliso tai työstressi.

Jos pelaaja voittaa, hän voi kokea sen johtuvan taidoistaan rahapeleissä. Toisten voitto taas koetaan tuuriksi. Oman toiminnan syiden selittämistä kutsutaan attribuoinniksi.

Ihmisellä on tarve löytää selitys käyttäytymiselleen sekä sille, mikä tai kuka käyttäytymistä ohjaa.

Tulkintojen teko on ihmisillä usein tiedostamatonta ja vääristynyttä. Vaihtoehtoja tulkitsemiseen ovat ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet tai tilannetekijät.

Ihmisen on havaittu suosivan itseään (ns. oman edun atribuutioerhe) tehdessään havaintojaan. Toisten epäonnistumisen nähdään useammin johtuvan persoonasta ja oma epäonnistuminen johtuen tilanteesta. Oma onnistuminen tulkitaan usein johtuvan sisäisistä tekijöistä ja taidoista, toisten taas onnesta.

Opittu avuttomuus

Rahapelaajalla opitun avuttomuuden taustalla voi olla epäonnistumisia pelaamisen hallinnassa, vähentämisessä tai lopettamisessa. Vahva käsitys siitä, että peliriippuvuus on aivosairaus saattaa myös vahvistaa ajatusta, että pelaaminen piinaa läpi elämän.

Sen sijaan ihmisille, jotka ajattelevat, että peliongelma on tilapäinen ja elämäntilanteeseen liittyvä voitettavissa oleva häiriö, se myös useammin sellainen on.

Opittu avuttomuus on psykologinen tila, jossa ihminen on kielteisistä kokemuksistaan johtuen ikään kuin oppinut avuttomaksi.

Opittu avuttomuus passivoi ja johtaa kyvyttömyyteen toimia tilanteessa, joka aiheuttaa kärsimystä. Ihmisellä on voimakas tunne siitä, ettei hän pysty vaikuttamaan itse elämäänsä.

Käsitys kohtalosta

Käsitys kohtalosta saa ihmisen ajattelemaan, että hänen onnistumistaan ja epäonnistumissaan elämässä ohjaa jokin ulkopuolinen voima ja peliriippuvuus on jonkun korkeamman voiman tahto. Tämä on yksi tapa siirtää ongelmat itsensä ja vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolelle.

Kognitiivinen dissonanssi, selitystyyli, opittu avuttomuus ja käsitys kohtalosta ovat psykologisia tiloja, jotka vaikuttavat pelaajan motivaatioon tehdä muutoksia toimintaansa.


Katso myös nämä:

Rahapelaajan virhepäätelmät -tunnistatko omia ajatuksiasi?

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia – tunnista omasi!

Miksi rahapelaamiseen jää koukkuun?

Miten päästää aivot irti rahapelikoukusta?

Miksi stressinhallinta on toipumisessa tärkeää?

Rahapelaamiseen liittyy voimakkaita tunteita