Tulkinta ja selityksiä omalle käyttäytymiselle

Miten ajatusten ja käyttäytymisen ristiriita, selitystyyli, opittu avuttomuus ja käsitys kohtalosta liittyvät rahapelaamiseen?

Ajatusten ja käyttäytymisen ristiriita

Liiallinen rahapelaaminen voi olla ristiriidassa pelaajan ajatusten, uskomusten ja arvojen kanssa. Tämä ristiriita tuntuu epämukavalta ja siksi pelaajaon muutettava joko pelaamiskäyttäytymistään tai asenteitaan pelaamistaan kohtaan – tai kiellettävä ilmiselvät haitat kokonaan. Mitä pidemmälle peliongelma tai peliriippuvuus kehittyy, sitä suuremmaksi ristiriita muodostuu. Ristiriitaa kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi.

Kognitiivinen dissonanssi on epämukava tila, jossa tunteet, asenteet, arvot ja toiminta on jollakin tavalla ristiriidassa. Tasapainon saavuttamiseksi joko toimintaa tai ajatuksia ja asenteita on muutettava.

Oman toiminnan syiden selittäminen

Pelaaja saattaa siirtää vastuun pelaamisestaan, tunteistaan ja tunteidenkäsittelystään itsensä ulkopuolelle. Syntipukeiksi saattavat joutua esimerkiksi aviopuoliso tai työstressi. Jos pelaaja voittaa, hän voi kokea sen johtuvan taidoistaan rahapeleissä. Toisten voitto taas koetaan tuuriksi. Oman toiminnan syiden selittämistä kutsutaan attribuoinniksi.

Ihmisellä on tarve löytää selitys käyttäytymiselleen sekä sille, mikä tai kuka käyttäytymistä ohjaa.

Tulkintojen teko on ihmisillä usein tiedostamatonta ja vääristynyttä. Vaihtoehtoja tulkitsemiseen ovat ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet tai tilannetekijät.

Ihmisen on havaittu suosivan itseään (ns. oman edun atribuutioerhe) tehdessään havaintojaan. Toisten epäonnistumisen nähdään useammin johtuvan persoonasta ja oma epäonnistuminen johtuen tilanteesta. Oma onnistuminen tulkitaan usein johtuvan sisäisistä tekijöistä ja taidoista, toisten taas onnesta.

Opittu avuttomuus

Rahapelaajalla opitun avuttomuuden taustalla voi olla epäonnistumisia esimerkiksi pelaamisen kontrolloimisessa tai vähentämisessä. Vahva käsitys siitä, että peliriippuvuus on aivosairaus saattaa myös vahvistaa ajatusta, että pelaaminen piinaa läpi elämän. Sen sijaan ihmisille, jotka ajattelevat, että peliongelma on tilapäinen ja elämäntilanteeseen liittyvä voitettavissa oleva häiriö, se myös useammin sellainen on.

Opittu avuttomuus on psykologinen tila, jossa ihminen on kielteisistä kokemuksistaan johtuen ikään kuin oppinut avuttomaksi.

On aivan sama mitä tekee tai on tekemättä, ihmisellä on voimakas tunne, ettei hän pysty vaikuttamaan itse elämänsä kulkuun.

Käsitys kohtalosta

Eräs tapa siirtää ongelma - peliriippuvuus - itsensä ja vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolelle on tulkita sen olevan kohtaloa tai korkeamman voiman tahto.

Katso myös nämä:

Rahapelaajan virhepäätelmät -tunnistatko omia ajatuksiasi?

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia – tunnista omasi!

Miksi rahapelaamiseen jää koukkuun?

Miten päästää aivot irti rahapelikoukusta?

Miksi stressinhallinta on toipumisessa tärkeää?

Rahapelaamiseen liittyy voimakkaita tunteita