Hätiköity rahapelijärjestelmän uudistus voi lisätä rahapeliongelmia

Suomessa keskustellaan mahdollisesta rahapelijärjestelmän monopolin purkamisesta ja siirtymisestä osittaiseen lisenssijärjestelmään. Sininauhaliitossa tätä keskustelua on seurattu huolestuneena. Kun keskustellaan rahapelijärjestelmästä, fokuksen pitää aina olla pelihaittojen ehkäisyssä.

Eduskuntatalon pylväät.

– Ongelmallisesti rahapelejä pelaavat ja heidän läheisensä ovat kokeneet, ettei rahapeliongelmia ja haittojen ehkäisyä ole otettu tosissaan. Huonosti toteutettu järjestelmäuudistus voi pahentaa tilannetta entisestään, Sininauhaliiton pelihaittatyön yksikön päällikkö Inka Silvennoinen sanoo. 

Kun rahapelijärjestelmän uudistamisesta on alettu Suomessa käydä keskustelua, pelihaitat eivät ole aina korostuneet riittävästi. On puhuttu sekä ideologisin argumentein “lisenssijärjestelmä on parempi kuin monopolijärjestelmä” tai nostettu esiin uudistuksen tuomia myönteisiä taloudellisia seurauksia kuten esimerkiksi urheilusponsoroinnin lisääntyminen.

Pelihaittojen ehkäisy edellä

Jotta pelihaittojen ehkäisyyn keskittyvä sosiaalieettisen otteen asema suomalaisessa rahapelijärjestelmään liittyvässä keskustelussa vahvistuisi, Sininauhaliitto tekee yhteistyötä tutkija, dosentti Janne Nikkisen kanssa.

Tutkimusyhteistyötä tarvitaan, koska mahdollinen lisenssijärjestelmään siirtyminen tarkoittaa valtavaa määrää päätöksiä, joiden tekemisessä voidaan oppia muiden eurooppalaisten maiden kokemuksista. Sininauhaliitto haluaa tuoda keskusteluun tutkittuja ja punnittuja näkökulmia sosiaalieettisesti kestävästä rahapelijärjestelmästä.

Rahapelijärjestelmämuutoksessa paljon korjausmahdollisuuksia ja paljon vaaroja

Nikkinen muistuttaa muutoksen mahdollisuuksista mutta myös isoista vaaroista.

– Mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään, liittyy tähän paljon mahdollisuuksia korjata entisiä, yksinoikeusjärjestelmässä tehtyjä virheitä ja toteuttaa sääntelyä vastuullisilla periaatteilla tuottotavoitteiden sijaan. Toisaalta lisenssijärjestelmään siirtymiseen liittyy myös useita riskejä. Kansainväliset rahapeliyhtiöt ja koko uhkapeliteollisuus ovat vahvoja taloudellisia ja poliittisia toimijoita, joiden järjestäytyminen ja lobbaus ovat Suomessa hyvässä vauhdissa.

Nikkinen esittää, että rahapeliyhtiöiden vaikutusvalta saattaa tuoda mukanaan jo muista maista tuttuja ongelmia:

1) “Vastuullisuustoimet” korostavat yksilön, eivät järjestelmän vastuuta.

2) Säätely jää epämääräiseksi ja tulkinnanvaraiseksi ”kanavoinnin nimissä” toteutettavien toimien takia.

3) Pelien yhteiskunnalliset tuotot, kuten verot, ovat alhaisia, mutta haitoista johtuvat sosiaaliset kustannukset suuria.

Sininauhaliitto julkaisee Janne Nikkisen kanssa tehtävän yhteistyön tuloksia huhtikuussa

Rahapelijärjestelmän muuttaminen on vielä keskustelun asteella. Keskustelun ja päätösten tueksi tarvitaan tutkittua tietoa sekä kotimaasta että muiden maiden kokemuksista. Näiden rinnalla tulee hyödyntää auttaviin palveluihin kertynyttä tietoa ja osaamista sekä kuulla ongelmallisesti pelaavia ja heidän läheisiään.

Eettisesti kestävän rahapelien lisenssijärjestelmän ABC -tilaisuuden tallenne katsottavissa 4.4.2023 asti

Sininauhaliiton järjestämässä tilaisuudessa 22.3.2023 esiteltiin eurooppalaisten esikuvien avulla Suomeen sopivan eettisesti kestävän rahapelien lisenssijärjestelmän perusteita.

Katso Eettisesti kestävän rahapelien lisenssijärjestelmän ABC -tallenne täällä

Tilaisuuden avaus: "Miksi tätä keskustelua tarvitaan" toiminnanjohtaja Pekka Lund, Sininauhaliitto

Puheenvuoro: ”Mitä voimme oppia rahapelilisenssijärjestelmästä muiden Euroopan maiden kokemuksista”, rahapelitutkija, dosentti, Janne Nikkinen, Helsingin yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: "Miltä rahapelijärjestelmän tilanne ja tulevaisuus näyttävät auttavien palveluiden tavoittamien ihmisten näkökulmasta" pelihaittatyön päällikkö, Inka Silvennoinen, Peluuri ja Sininauhaliitto