Peluurin ja Peliklinikan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä eduskunnalle arpajaislain muuttamiseksi. Peluuri ja Peliklinikka jättivät lausuntonsa 19.5.2022.

Nuija, taustalla lakikirjoja.

Lausunnossaan Peluuri ja Peliklinikka kannattavat esityksen tavoitteita: rahapelituotoilla nykyisin rahoitettujen toimintojen taloudellisen kytköksen katkaisemista Veikkaus oy:n tuottoihin sekä rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä.

Peluuri ja Peliklinikka katsovat arpajaislakiin esitettyjen muutosten osaltaan parantavan mahdollisuuksia toteuttaa rahapelihaittoja ehkäiseviä ja vähentäviä toimenpiteitä, ja pitää muutoksia kannatettavina ja tärkeinä.

Lue Peluurin ja Peliklinikan jättämä lausunto kokonaisuudessaan liitteestä: