Peluurin ja Peliklinikan näkemyksiä arpajaislain uudistamisesta

Meneillään on hanke arpajaislain uudistamiseksi ja myös pelihaittojen asiantuntijoita on kuultu osana hanketta. Peluuri ja Peliklinikka ovat tuoneet kuulemisissa esiin näkemyksiään arpajaislain uudistamistarpeista.

Nuija, taustalla lakikirjoja.

Keskeisiä periaatteita uudistukselle Peluurin ja Peliklinikan näkökulmasta

Käynnissä olevassa arpajaislain uudistuksessa tulee asettaa pelihaittojen ehkäisy tuottojen keräämisen ja monopolin turvaamisen edelle. On hyväksyttävä, että tehokas rahapelihaittojen ehkäisy vähentää rahapelaamisen tuottoja, koska nykyisellään merkittävä osa tuotoista tulee ongelmallisesti pelaavilta. Monopolin turvaamisen keinot eivät voi olla ristiriidassa sen oikeutuksen, eli pelihaittojen ehkäisyn kanssa.

Rahapelaamisen tarjonnan sääntely on tehokkain keino hallita pelihaittoja. Nykyisenkaltainen rahapeliympäristö, jossa rahapelit ovat näkyvästi ja voimakkaasti läsnä kaikissa arkisissa ympäristöissä (ml verkko) on pelihaittojen näkökulmasta ongelmallinen. Rahapelien näkyvyyttä (ml. rahapeliautomaatit), markkinointia ja saatavuutta tulee rajoittaa merkittävästi nykyisestä.

Ydinasiat pelihaittojen ehkäisyssä:

  1. Pakollinen tunnistautuminen tulee laajentaa kaikkeen rahapelaamiseen ml. raaputusarvat. Edellytyksenä rahapelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta on, että käyttöön otetaan tehokkaat pelirajoitukset ja pelaamisen hallinnan työkalut. Veikkauksen pelisalien kohdalla pakollinen tunnistautuminen tulisi tapahtua sekä sisäänpääsyn yhteydessä että pelikohtaisesti.
  2. Pelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulmasta ei ole perusteltua pitää korkean haittariskin raha-automaattipelejä näkyvillä ja helposti saatavilla ihmisille välttämättömissä arkisissa ympäristöissä kuten kaupoissa. Nykyisenkaltaisesta korkean riskin raha-automaattien hajasijoittelusta olisi syytä luopua.
  3. Rahapelaamisen markkinointia ja näkyvyyttä tulee merkittävästi vähentää. Yksittäisten mainosten sisältöjen lisäksi pitäisi puuttua markkinoinnin ja yleisen näkyvyyden kokonaisvolyymiin. Maltillisuus ja välttämättömyys tulee voida tarkemmin määritellä ja arpajaislakiin tulee lisätä velvoittavia säännöksiä markkinoinnin maltillisuudesta, määrästä ja sen sisällöstä. Korkean riskin rahapelien mainonta (ml. tuoteinformaatio) tulee kieltää kokonaan.
  4. Veikkaus Oy:n peli- ja pelaajadatan tulee olla riittävässä laajuudessa hyödynnettävissä rahapelihaittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa sekä Veikkaus Oy:n vastuullisen asiakkuuden mallin mahdollistamiseksi. 
  5. Määräaikaisen pelikiellon laajentamista toistaiseksi voimassa olevaksi pidetään kannatettavana uudistuksena. Pelikasinon lisäksi tämä pelikielto tulisi ulottaa myös Veikkauksen pelisaleihin. Täysin pysyvän pelikiellon mahdollisuus ongelmallisen pelaamisen perusteella tulisi olla mahdollista.
  6. Monopolin ulkopuolisten toimijoiden pelit ovat merkittävässä roolissa ongelmallisesti pelaavilla. Nykyisellään meillä ei ole riittävästi keinoja puuttua monopolin ulkopuolisten yhtiöiden toimintaan ja ehkäistä niiden pelaamisesta johtuvia haittoja. Esitetyn maksuliikenteen estojen vaikutuksista pelihaittojen ehkäisyyn tai ongelmallisesti pelaavien suojeluun ei kuitenkaan ole kovin vahvaa näyttöä. Keskeisenä haasteena on niiden helppo kierrettävyys.

Lisätietoa hankkeesta https://intermin.fi/poliisiasiat/rahapelit/ukk-arpajaislaki