Peluurin lausunto sisäministeriölle 16.12.2022

Peluuri on antanut lausuntonsa sisäministeriölle Veikkaus oy:n ehdotuksista valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi koskien arpajaislakia. Lausunto on annettu 16.12.2022.

Lakikirja ja tuomarin nuija

Lue Peluurin lausunto kokonaisuudessaan liitteestä sivun alaosasta. Lausunnosta löydät näkemyksemme muutosehdotuksista.

Ehdotettujen muutosten vaikutuksia pelihaittoihin tulee seurata

Peluuri katsoo ehdotettujen muutosten olevan lähinnä teknisluoteisia, oletettavasti ilman merkittäviä pelihaittavaikutuksia. Nettiarpojen muutosten vaikutuksia rahapelihaittoihin on syytä seurata.

Peluuri kantaa huolta nettiarpojen muuttumisesta entistä enemmän raha-automaattipelejä muistuttaviksi.

Nettiarvoissa on merkittävää riskipotentiaalia, joka ei kuitenkaan erityisesti näy Peluurin palveluihin hakeutuneilla asiakkailla. Vuonna 2021 Peluurin Peli poikki -ohjelmaan hakeneista 3 % ilmoitti nettiarpojen aiheuttaneen heille ongelmia.

Ehdotuksen mukaisesti pelipisteisiin sijoitettujen raha-automaattien enimmäismäärä laskettaisiin voimassa olevan asetuksen mukaisesta 18 600 raha-automaatista 10 000 raha-automaattiin.

Käytännössä uusi enimmäismäärä vastaisi hajasijoitettujen raha-automaattien tämänhetkistä likimääräistä lukumäärää.

Peluuri pitää enimmäismäärän laskemista hyvänä, mutta esittää, että enimmäismäärää tulisi vielä entisestään laskea. Peluuri katsoo, että paras ratkaisu pelihaittojen kannalta olisi luopua rahapeliautomaattien hajasijoittelumallista.

 

Lue koko lausunto liitteestä