Rahapelihaittojen vähentäminen saatava osaksi hallitusohjelmaa

Suomessa on noin 124 000 ongelmallisesti rahapelejä pelaavaa ja läheiset mukaan luettuna rahapeliongelma koskettaa lähes 900 000 suomalaista. Rahapelaaminen on varsin keskittynyttä ja arviolta 2–5 prosenttia pelaajista tuottaa (häviää) puolet rahapelituotoista. Lähes neljännes Veikkauksen tuotoista tulee ongelmallisesti pelaavilta.

lukuja

Useat rahapelihaittoihin perehtyneet asiantuntijat ovat korostaneet tarvetta rahapelijärjestelmän kokonaisvaltaiselle uudistamiselle. Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen on Suomen rahapelipolitiikan ja rahapelijärjestelmän pääasiallinen tavoite, joka ei nykyisillään toteudu riittävällä tavalla. Monopolijärjestelmä on oikein käytettynä toimiva työkalu rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen, mutta se ei sellaisenaan ehkäise haittoja tai takaa vastuullista rahapelipolitiikkaa.

Sininauhaliiton tavoitteet hallitusohjelmalle

  1. Hallituskaudella tulisi toteuttaa kansallinen rahapeliohjelma, joka asettaisi selkeät tavoitteet rahapelien tarjonnalle ja valvonnalle, rahapelihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle, hoidolle ja tutkimukselle sekä peliyhtiön tuotolle.
  2. Valtion on Veikkaus Oy:n omistajana käytettävä tehokkaammin omistajaohjauksen keinoja Veikkauksen pelien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
  3. Rahapelipolitiikan ja sen toimeenpanon ohjausrakenteissa tulee varmistaa nykyistä paremmin rahapelihaittaosaaminen ja pelihaittojen näkökulma.

Ylivelkaantuminen ja rahapeliongelmat

Rahapeliongelma ja pikaluotot on erityisen haitallinen ja valitettavan yleinen yhdistelmä. Rahapeliongelmiin liittyvien vakavien taloudellisten haittojen vähentämisen kannalta olisi olennaista tehdä merkittäviä kiristyksiä pikaluottoja koskevaan lainsäädäntöön.

 

Lisätietoja:

Inka Silvennoinen

Pelihaittatyön yksikön päällikkö, Sininauhaliitto

inka.silvennoinen(at)peluuri.fi(link sends e-mail)

+358 040 760 8507

 

Lähteitä:

Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160271 (STM raportteja ja muistioita 42)

Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 4/2019, THL. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/rahapelikysely

Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15–74 -vuotiailla. Raportti 16/2015, THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129595/URN_ISBN_978-952-302-559-2.pdf?sequence=1