Voimasyöpöt ja arjen pienet ilot peliongelmista toipumisessa

Masennus ja taloudelliset haasteet vaikeuttavat työskentelyyn sitoutumista Peli poikki -ohjelmassa. Osallistuja tarvitsee tietoa ja neuvontaa sekä tukea ohjelman suoritettuaankin. Vakaat ihmissuhteet, innostava työ tai harrastus ja arjen pienet ilot antavat voimaa työskentelyyn ja toipumiseen.

Perhe ja koira kävelyllä kesäisessä metsässä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan keskivaikea ja vaikea masennus sekä asiakkaan oma kokemus taloudenhallinnan puutteesta, ovat merkittäviä tekijöitä, kun mitataan Peli poikki- ohjelman tarjoaman hoidon vaikuttavuutta vuoden seurantajaksolla.

Verkkoterapeutin työssäni vaikea masennus ja muut mielenterveyden häiriöt voivat näkyä vaikeutena sitoutua työskentelyyn Peli poikki- ohjelmassa.

Asiakkaan voimavarojen ollessa vähissä ja tulevaisuuden näyttäessä epävarmalta, voi muutoksen eteen työskentely tuntua merkityksettömältä tai yksinkertaisesti liian raskaalta.

Joskus pelaamiseen liittyvien ajatusten ja kokemusten näkyväksi tekeminen yhdessä työntekijän kanssa, voivat auttaa selkeyttämään myös muita asioita asiakkaalle. Tämän avulla asiakkaalle kirkastuu se, mitkä ovat hänelle tärkeät seuraavat askeleet.

Taloudellisten haasteiden selvittäminen vaatii voimavaroja

Asiakkaan mielenterveyden tila ja kokemukset taloudellisista haasteista vaikuttavat siihen, millä tavoin hän lähtee muuttamaan omaa pelikäyttäytymistään ja kuinka pitkäkantoinen vaikutus verkossa tapahtuvalla hoidollisella työskentelyllä on. Asiakkaan arkeen vaikuttaa merkittävästi se, toistuvatko taloudelliset haasteet jatkuvasti ja millaiset voimavarat asiakkaalla on kohdata haasteita ja selvittää vaihtoehtoja taloudellisiin ratkaisuihin.

Pelko ja häpeä syövät voimia

Taloudellisten ongelmien kanssa elävälle oikean tiedon ja neuvonnan äärelle pääseminen on tärkeää, mutta se voi kestää pitkään, usein siksi että omat voimat eivät riitä asioiden selvittelyyn.

Myös pelko tulevasta ja häpeän tunne ovat asioita, jotka laittavat ihmisen voimavarat koetukselle.

Jos ihminen on ohjelman aloittaessaan jo valmiiksi sietokykynsä äärirajoilla, hän voi pyrkiä välttämään lisäkuormitusta, vaikka se pidemmällä aikavälillä auttaisikin asioita liikahtamaan eteenpäin.

Kahden aikuisen ja lapsen kämmenet.

Rahapelaamisesta eroon pyrkivä tarvitsee tukea

Masennuksen ja taloudellisten vaikeuksien keskelle yksin jääminen vaarantaa pelaamattomuuden. Siksi pidän tärkeänä, että asiakas ei jää yksin työskentelyn päätyttyä. Ongelmallista rahapelaamista ei usein voi hoitaa yksittäisenä täsmähoitona, vaan pelaamisen hallinta vaatii jatkuakseen myös keinoja ja voimavaroja selvitä monenlaisista elämässä vastaan tulevista tilanteista.

On tärkeää, että asiakkaalla on jatkossa tukenaan tarvittaessa myös yksilöllistä mielenterveyden hoitoa tarjoava taho sekä riittävästi neuvontaa talous- ja velka-asioihin. Myös vertaistuki on monelle tärkeä tukipilari.

Arjen pienet ilot suojaavat vastoinkäymisissä

Arjen käytännön työssä masennus tai taloudelliset vaikeudet eivät yksioikoisesti tarkoita epäonnistunutta hoitoa, keskeistä usein on se, mitkä asiat asiakkaan elämässä ovat vahvalla pohjalla ja tuovat suojaa vastoinkäymisissä.

Työntekijän silmissä vakaat ja vuorovaikutukselliset ihmissuhteet sekä innostava työ tai harrastus ovat tärkeitä, voimaa tuovia asioita.

Omaan mieleen ovat asiakastyöstä jääneet ne asiat, joiden kuulen tuovan iloa ja merkitystä asiakkaan arkeen. Keittiön lattialla kehräävä kissa, yhteiset haaveet puolison kanssa tai vaikkapa kaveriporukan kalastusreissut, ovat arkisia mutta ei itsestään selviä ilon hetkiä arjen keskellä.

Kun elämässä myrskyää, pieneltäkin vaikuttavat asiat toimivat arjen ankkureina. Ne pitävät venettä paikallaan ja tuovat toivon pilkahduksen paremmasta huomisesta.

Outi Tapio-Jämiä

Lähde: Online 8-week cognitive therapy for problem gamblers: The moderating effects of depression symptoms and perceived financial control

Lue lisää:

Peliongelmasta toipuminen

Stressinhallinta ja hyvinvointi