Artikkeli: Peliongelman syntyä kuvaava polkumalli

Ongelmapelaajat ovat erilaisia. Heidän taustansa ja syynsä pelata vaihtelevat. Joitakin yhteisiä piirteitä on kuitenkin havaittu.

Satojen erilaisten ihmisten kasvoja.

Yksi tunnetuimmista ja laajinta tutkijoiden hyväksyntää saaneista luokitteluista on peliongelman syntyä kuvaava polkumalli (Blaszczynski & Nower, 2002.)

Malli erittelee kolme erilaista polkua ongelmapelaajaksi:

1. ehdollistuneet pelaajat,

2. tunneperäisesti alttiit pelaajat sekä

3. perimältään alttiit pelaajat.

Rajat ryhmien välillä eivät kuitenkaan ole tarkkoja. Samalla ongelmapelaajalla voi olla piirteitä useammasta eri polusta. Toimivat keinot ja tukipalvelut rahapelaamisen muuttamiseen ja voivat vaihdella sen mukaan, mihin ryhmään pelaaja kuuluu.

Ehdollistuneet pelaajat

Ehdollistuneilla pelaajilla ei ole taustalla juurikaan muita psyykkisiä ongelmia. He voivat olla aloittaneet pelaamisen missä iässä tahansa. Mahdollinen stressi, ahdistus ja runsas alkoholinkäyttö ovat pelaamisen ja talousvaikeuksien aiheuttamia oireita tai seurauksia, eivät syitä peliongelman kehittymiselle.

Ehdollistuneille pelaajille peliongelma on syntynyt yksinkertaisesti pelaamisen hallinnan menettämisestä.

Tämä voi liittyä esimerkiksi muutoksiin elämäntilanteessa: lisääntyneeseen vapaa-aikaan tai mahdollisuuksiin pelata enemmän. Moni pelaaja hakee viihdettä, seuraa ja jännitystä peleistä.

Pelaamista ruokkivat usein väärät uskomukset rahapeleistä, omista vaikutusmahdollisuuksista ja voittamisen mahdollisuuksista. Ehdollistuneille pelaajille on tyypillistä häviöiden takaisin jahtaaminen.

Vinkkejä ja keinoja ehdollistuneille pelaajille

Hyödyt usein kevyemmistäkin tuen muodoista. Motivaation vahvistaminen ja ylläpito sekä tieto rahapeleistä ja -pelaamisesta auttavat sinua muuttamaan pelaamistasi.

Oma-apuvälineet ja lyhyet interventiot, kuten esimerkiksi nettiryhmät tai lyhyet keskustelut, ovat usein toimiva ja riittävä ratkaisu.

Hyödynnä erilaisia oma-apumateriaaleja. Ota selvää ja etsi tietoa rahapelaamisesta, pelihaitoista ja millaista tukea on tarjolla.

Lue artikkeleita Peluurin sivuilta. Suosittelemme esimerkiksi näitä:

Rahapelaajan virhepäätelmät

Rahapelaamisen matematiikasta

Rajoita pelaamistasi netissä tai Rajoita pelaamistasi pelipisteillä

Tee Peluurin OmaApu -työkirjaa

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Erilaisia tunteita kasvoilla.

Tunneperäisesti alttiit pelaajat

Tunneperäisesti alttiilla pelaajilla on paljon samoja piirteitä kuin edellisellä ryhmällä. Heilläkin on peliongelman taustalla usein lisääntynyt mahdollisuus pelata, jännityksen hakua, virheuskomuksia ja häviöiden jahtaamista takaisin.

Näiden tekijöiden lisäksi tähän ryhmään kuuluvilla on ongelman taustalla jokin tunneperäinen alttius, kuten lapsuuden traumoja, peli- tai päihdeongelmaa perheessä sekä ahdistukseen ja impulsiivisuuteen taipuvainen persoona.

Peliongelman kehittymiseen vaikuttava tunneperäinen alttius voi näkyä esimerkiksi mielialahäiriönä (masennus tai ahdistus) tai puutteellisina ongelmanratkaisu- tai selviytymiskeinoina ja konkretisoitua esimerkiksi runsaana päihteiden käyttönä.

Vinkkejä ja keinoja tunneperäisesti alttiille pelaajille

Pelit tarjoavat sinulle mahdollisuuden paeta kielteisiä tunteistasi. Muutoksessa, tukipalveluissa ja hoidossa sinulle on tärkeää huomioida ongelmapelaamisen lisäksi taustalla vaikuttavat tunneperäiset ongelmat ja hoitaa myös niitä.

Vertaistuki eli ajatusten, tunteiden ja kokemusten jakaminen toisen peliongelmiaan selvittävän tai ne jo selvittäneen kanssa voisi toimia sinulle.

Lue lisää vertaistuesta peliongelmaan

Lue kasvokkaisesta ammattilaisavusta peliongelmaan

Tutustu Peluurin palveluihin

Lue, miten voit edistää toipumistasi itse

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Kädet.

Perimältään alttiit pelaajat

Perimältään alttiilla pelaajilla on paljon samoja piirteitä kuin edellisillä ryhmillä. Näiden lisäksi pelaajilla on selviä neurologisia tai neurokemiallisia häiriöitä, kuten voimakasta impulsiivisuutta, ADHD tai keskittymishäiriöitä.

Käyttäytymiseen voi kuulua pelaamisesta johtumatonta rikollisuutta, harkitsemattomuutta ja muuta riskikäyttäytymistä sekä itsemurhayrityksiä, päihdeongelmaa ja hyvin vähäistä kykyä sietää tylsyyttä.

Vinkkejä ja keinoja perimältään alttiille pelaajille

Voisit hyötyä ammattilaisen avusta tai tehokkaammasta ja pitkäkestoisemmasta tuesta tai terapiasta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia voi olla yksi vaihtoehto. Peliongelmiin on tarjolla myös laitos- ja intensiivihoitoa. Tutustu seuraaviin:

Katso terapiat, kurssit ja hoitolaitokset

Lue kasvokkaisesta ammattilaisavusta peliongelmaan

Tutustu Peluurin palveluihin erityisesti Peli poikki -ohjelmaan

Artikkelin lähde: Blaszczynski & Nower (2002): A pathways model of problem and pathological gambling

Katso myös:

Mitä peliriippuvuus on?

Testejä rahapelaamisen arviointiin

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia

Miksi pelaamiseen jää koukkuun?