Peluurin ja Peliklinikan lausunnot hallituksen esitykseen uudeksi arpajaislaiksi

Peluuri ja Peliklinikka on jättänyt lausunnot hallintovaliokunnalle 15.11.2021 ja sote-valiokunnalle 18.10.2021 vastauspyyntönä hallituksen esitykseen uudeksi arpajaislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnot on nyt julkistettu ja luettavissa verkossa.

Tuomarin nuija pöydällä, jossa myös tietokone. Kuvassa myös teksti "Rahapelipolitiikka".

Meneillään on arpajaislain uudistus. Hallituksen esitys HE 135/2021 vp eduskunnalle arpajaislain muuttamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi on annettu 23.9.2021. Hallitus on pyytänyt myös Peluuria ja Peliklinikan lausuntoja lakiesityksestä sote- ja hallintovaliokunnan valmistelutyön tueksi.

Peliklinikan palvelukokonaisuus kohtaa käytännön asiakastyössään konkreettisesti rahapelipoliittisten päätösten vaikutukset asiakkaiden sosiaaliseen, taloudelliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin, ja näin ollen on pelihaittatyön asiantuntijatoimija.

Peluuri ja Peliklinikka on jättänyt lausunnot hallintovaliokunnalle 15.11.2021 ja sote-valiokunnalle 18.10.2021 vastauspyyntönä hallituksen esitykseen uudeksi arpajaislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnot on nyt julkistettu ja luettavissa verkossa.

Tutustu lausuntoihin

"Peluuri näkee esityksessä pelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta positiivisia uudistuksia, mutta myös merkittäviä puutteita ja tarpeita täsmennyksille. Osittain tarvittavia täsmennyksiä voidaan toteuttaa sisäministeriön asetusten puitteissa.

Tehokas rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen vaativat samanaikaisia toisiaan tukevia toimia. Osa näistä on toteutettavissa arpajaislain puitteissa, mutta monilta osin tarvitaan arpajaislakia laajempia toimenpiteitä. Käynnissä olevat prosessit kuten rahapelipoliittisen ohjelman valmistelu, päihde- ja riippuvuusstrategian toimeenpano sekä mahdollinen päätös Veikkaus Oy:n tuottojen korvamerkinnän purkamisesta ovat tämän osalta merkittävässä roolissa. Näiden lisäksi tarvitaan parannuksia tuki- ja hoitopalveluiden saatavuuteen." - kiteyttää Peluurin päällikkö Silvennoinen lausunnossa 

Hallintovaliokunnan mietintöä on käsitelty täysistunnossa ensimmäisen kerran 8.12.