Suomessa on noin 124 000 henkilöä, jolle rahapelaamisesta aiheutuu jonkinasteisia haittoja tai ongelmia. On selvää, että heitä kohdataan eri ammattiryhmien joukossa.

Asiakkaan kannalta olennaista on, että tilannetta kartoitetaan: keskustelun ja tarkoitukseen soveltuvien työkalujen kautta voidaan selvitellä, minkälaisia haittoja pelaaminen aiheuttaa asiakkaan elämään ja kokonaistilanteeseen. Jokainen ammattilainen voi vähintäänkin tukea ja motivoida asiakasta ja auttaa tätä elämäntilanteeseen sopivien tavoitteiden asettelussa.

Jos omat tiedot ja taidot rahapeliongelmista tuntuvat vähäisiltä, on tietoa ja koulutusta saatavilla. On myös hyvä olla tietoinen tahoista, joihin asiakasta voi ohjata eteenpäin.

Ammattilaiset-osiosta löydät: